ALFASİS HİBRİT GÜVENLİK İSTASYONU HİBRİT 001
Profesyonel elektronik güvenlik sistemleri desteği ile korunması gereken tüm alanlarda
elektronik cihazların kontrolü ile ormanların güvenliğini sağlamak, yasa dışı faaliyetlerin
önüne geçmek.
Orman içerisinde kontrol noktaları oluşturmak , ileriye yönelik orman network ü oluşturmak
Bu Ürün kapsamında , kullanıcı dostu web ara yüzü ve mobil ara yüzü ile olduğu kadar,
cihazın yenilenebilir enerji ile ve uydu link hattı ile çalışarak kullanılacak konum ve koşulları
ile de benzer bir çok üründen açık ara farkla tercih sebebi olacaktır.
Böylelikle Ürüne sahip kullanıcılar ise kullanım alanlarındaki tüm raporları uzaktan
izleyebilecektir.
Amacımız gerekli tasarrufu sağlayacak ve veri tabanını arşivleme olanağı verecek bir sistem
geliştirmektir.
Toplumun ormanlardan beklentilerini sürdürülebilir , şekilde karşılamak ve ormanları gelecek
nesillerin yararlanmasına sunmak ancak ormanların iyi bir şekilde korunmasıyla mümkün
olabilir. Bu sebeple kesme, nakil, açma, avlanma ve diğer orman suçlarında
ormanlarımızı digitalleştirerek koruyoruz…
Yenilenebilir enerji kaynakları ve uydu modem data hatlı sistemlerde uygulanan
yöntemlerden yola çıkarak hazırladığımız projede kullanım alanlarına yönelik farklılıklar
yarattık.
Burada uygulanacak cloud sistemi içerisinde yapılacak veri depolarıyla hem anında bilgilerine
ulaşım hem de arşivleme mümkün olacaktır.
Teknik olarak kullanılacak elektronik güvenlik sistemler, modem yazılımı, mobil uygulama
yazılımı ve cloud arşiv yazılımı ile çözümler firmamız tarafından sunulmaktadır.